English English Language

 

Πρόσκληση Εργασιών

Η Επιστημονική Επιτροπή καλεί όσους ενδιαφέρονται να υποβάλουν εργασίες που αφορούν σε ερευνητικά αποτελέσματα, μελέτες και εφαρμογές των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση. Το Συνέδριο θα δεχθεί τους παρακάτω τύπους εργασιών:

Πλήρεις Εισηγήσεις: Αφορούν σε ολοκληρωμένες πρωτότυπες ερευνητικές εργασίες και μελέτες. Το κείμενο δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις 8 σελίδες.

Σύντομες Εισηγήσεις: Αφορούν στην παρουσίαση μελετών που βρίσκονται σε εξέλιξη, νέων προϊόντων και εφαρμογών των ΤΠΕ, ερευνητικών προγραμμάτων ή διδακτορικών εργασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη. Το κείμενο δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις 4 σελίδες. 

Συμπόσια: Το Συμπόσιο αποτελεί τη συλλογή εργασιών γύρω από ένα ερευνητικό-επιστημονικό θέμα και συντονίζεται από τον υπεύθυνο συντονιστή. Ο σκοπός κάθε συμποσίου είναι α) να αποτελέσει σημείο συνάντησης διαφορετικών ερευνητικών ομάδων, ερευνητικών προγραμμάτων που έχουν ολοκληρωθεί και ερευνών που είναι σε εξέλιξη, β) να προωθήσει νέες συνεργασίες και γ) να προσδιορίσει νέες ερευνητικές κατευθύνσεις και μελλοντικές προκλήσεις. Ο υπεύθυνος συντονιστής θα πρέπει να υποβάλλει αναλυτική περίληψη που θα περιγράφει συνοπτικά το αντικείμενο του συμποσίου και τη σημασία του για το πεδίο των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Οι εργασίες του συμποσίου αποτελούν πλήρεις εισηγήσεις και δε θα πρέπει να υπερβαίνουν τις 8 σελίδες.

Πρόσκληση Υποβολής Εργασιών στο Συμπόσιο με θέμα "Μάθηση σε μουσεία και χώρους πολιτισμού με χρήση ΤΠΕ"

Πρόσκληση Υποβολής Εργασιών στο Συμπόσιο με θέμα "Δημιουργία μιας Ηλεκτρονικής Κοινότητας για τις Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση "

Συνεδρίες Στρογγυλής Τράπεζας (Panels): Με τις συνεδρίες Στρογγυλής Τράπεζας παρέχεται η δυνατότητα να παρουσιαστούν εργασίες και να γίνουν ανοιχτές συζητήσεις γύρω από ένα ειδικό θέμα, το οποίο ενδιαφέρει ευρύτερα την επιστημονική και εκπαιδευτική κοινότητα των ΤΠΕ, είναι καινοτομικό ή προκαλεί διαφορετικές και αντικρουόμενες προσεγγίσεις. Η προβλεπόμενη μέγιστη διάρκεια κάθε συνεδρίας θα είναι 90 λεπτά. Για να υπάρξει επαρκής χρόνος συμμετοχής των συνέδρων στη σχετική συζήτηση, κάθε στρογγυλή τράπεζα θα πρέπει να περιλαμβάνει το πολύ τέσσερις (4) εισηγητές. Οι εργασίες στρογγυλής τράπεζας που θα επιλεγούν από τη Συντονιστική Επιτροπή θα δημοσιευτούν στα πρακτικά του Συνεδρίου. Το σχετικό κείμενο δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις 4 σελίδες.

Σημαντικές παρατηρήσεις :

  • Όλες οι εργασίες θα πρέπει να είναι γραμμένες στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά, που αποτελούν τις γλώσσες του Συνεδρίου.
  • Κάθε σύνεδρος μπορεί να είναι συγγραφέας σε τέσσερις το πολύ εργασίες.
  • Σε κάθε εργασία που θα δημοσιευτεί στα Πρακτικά του Συνεδρίου θα πρέπει να αντιστοιχεί μια τουλάχιστον εγγραφή πριν τις 18 Ιουλίου 2010.
  • Τα όρια σελίδων κάθε εργασίας περιλαμβάνουν το πλήρες κείμενο με τα στοιχεία των συγγραφέων, την περίληψη (μέχρι 200 λέξεις), τους πίνακες, τα σχήματα, τις αναφορές κ.λ.π.
  • Οι συγγραφείς καλούνται να τηρήσουν με ακρίβεια τη μορφοποίηση των αναφορών (APA style), τόσο στο κυρίως κείμενο όσο και στη σχετική ενότητα στο τέλος του άρθρου. Κάθε αναφορά θα πρέπει να μνημονεύεται ρητά και με σαφήνεια στο κυρίως κείμενο και, παράλληλα, να εμφανίζεται με αλφαβητική σειρά στην ενότητα των αναφορών.
  • Για την προετοιμασία της εργασίας τους οι συγγραφείς θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν το υπόδειγμα εργασιών του Συνεδρίου.

Πρόσκληση Εργασιών

Οδηγίες για τις Παρουσιάσεις

Πλήρεις Εισηγήσεις: Χρόνος παρουσίασης 20 λεπτά συν 5 λεπτά για ερωτήσεις-συζήτηση

Σύντομες Εισηγήσεις: Χρόνος παρουσίασης 15 λεπτά συν 5 λεπτά για ερωτήσεις-συζήτηση

Εξοπλισμός: Στις αίθουσες του Συνεδρίου θα υπάρχει ο απαραίτητος εξοπλισμός προβολής, υπολογιστής και βιντεο-προβολέας. Κάθε ομιλητής θα πρέπει να έχει την παρουσίασή του σε ηλεκτρονική μορφή, DVD/CD ή flash disk.

Υποβολή

Όλες οι εργασίες θα πρέπει να είναι σε μορφή MS Word (.doc). Καθώς υποβάλλονται σε τυφλή κρίση, οι συγγραφείς θα πρέπει να απομακρύνουν από το κείμενο κάθε σχετική πληροφορία (όνομα, θέση, πανεπιστήμιο κ.λ.π.) πριν την υποβολή της εργασίας τους στο Σύστημα. Κάθε πληροφορία που αφορά στους συγγραφείς θα προστεθεί κατά την τελική υποβολή των εργασιών που θα παρουσιαστούν στο Συνέδριο.

Η υποβολή των εργασιών προς κρίση γίνεται μέσω του Συστήματος Διαχείρισης στη διεύθυνση : http://www.ask4research.info/conference_etpe

Αν υπάρχουν τεχνικά προβλήματα παρακαλούμε να υποβάλλετε την εργασία σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: hcicte10@uop.gr (Θέμα: Υποβολή Εργασίας)

Τελική Υποβολή Εργασιών

Για την προετοιμασία της τελικής εργασίας τους οι συγγραφείς θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν το υπόδειγμα εργασιών του Συνεδρίου.

Η υποβολή των τελικών εργασιών γίνεται μέσω του Συστήματος Διαχείρισης στη διεύθυνση

http://www.ask4research.info/conference_etpe/finalupload.php

Ο κωδικός αριθμός κάθε εργασίας περιλαμβάνεται στο τέλος του μηνύματος αποδοχής, το οποίο έχει σταλεί στον υπεύθυνο για την επικοινωνία συγγραφέα.

 

 

 

Επιμέλεια Ιστότοπου: Ευριπίδης Βραχνός